Facilitator International AB
  Meny
» Hem
» Företaget
» Metod
» Kunder/referenser
» Partners
» Länkar
» Kontakt

  Aktuellt
Kurs i Spiral Dynamics
2008-10-02

Spiral Dynamics kurs i SIFUs regi
2007-03-27

Flytt!
2005-12-22

Nordiskt Forum för Medling
2004-02-01

Nya produkter: CD och häfte
2003-09-15

Årlig Spiral Dynamics träff, i år i Malmö.
2003-08-03

Spiral Dynamics integral level 2
2003-05-13

Don Beck till Sverige!
2003-03-17

Myers-Briggs Type Indicator
2003-02-26

Mikael åter i egna bolaget
2002-11-13

Spiral Dynamics!
2002-03-08

Flyttning
2001-11-24

Adizes Sverige blir Adizes Scandinavia
2001-09-18

Mikael höll föredrag på IFTDO´s konferens i Brasilien.
2001-05-06

Mikael arbetar som konsult hos Adizes Sverige AB.
2001-02-01

Läs mer i arkivet

Metod
Metod
Team och arbetslag är idag naturliga inslag inom olika arbetsområden. Dock använder/utnyttjar inte alla arbetsgivare de möjligheter som står till buds för att teamen ska fungera. Många förutsätter att detta är något gruppen själva ska klara av. Tyvärr innebär dessa brister ofta onödiga konflikter och arbetsuppgifterna blir lidande, tappar tempo och fart. Ofta är osäkerheten i roller och ansvarsfördelning en viktig pusselbit samt tydligheten i att det handlar om ett annat arbetssätt än tidigare. Detta är också direkt applicerbart när en grupp står inför ett uppstarts skede och behöver ett antal olika "lära-känna-varandra-övningar".

Team Work, Action Learning, Problem Baserad Inlärning, de olika orden och begreppen är många men kan bäst beskrivas som "träning i samverkan". Genom olika övningar erbjuds möjligheter att fokusera på en mängd olika egenskaper. Kreativ problemlösning, beslutsfattande, ledarskap, kommunikation och riskhantering är bara några exempel. Att skapa en gemensam värdegrund är inte det samma som att alla ska tycka lika, utan ha respekt för olikheterna.

Möjlighet ges för individen att dels reflektera över sin egen roll likväl som över gruppens dynamik. Konkreta upplevelser gör det lätt att dra lärdomar som kan relateras till vardagen. Med gruppens gemensamma erfarenheter och kunskaper som grund utvecklas individen och den egna kompetensen höjs.

Exempel på programpunkter:
  • att utveckla teamet så att deltagarna känner förtroende för varandra och ökar sin förmåga till kommunikation och förståelse och därigenom skapa en högre effektivitet i det dagliga arbetet
  • att utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat inom teamet där mål och normer medvetandegörs
  • att tydliggöra roller, ansvar och befogenheter i teamet
  • att öva samarbete och kreativ problemlösning i grupp
  • att göra handfasta övningar och ha roligt tillsammans
  Annonser

Skaffa dig en egen .nu webbadress:
www.  
Producerad av: Business Objects AB